جولای 28, 2018

صافی کف پا

کف پای صاف عارضه‌ای است که در آن بیماران فاقد قوس‌های استاندارد درکف پا هستند. قوس‌های موجود در کف پا نیروهایی که از طرف زمین به بدن اعمال می‌شود را کاهش داده و اجازه ورود به همه نیروهای وارده را به بدن نمی‌دهند اما در افراد با کف پای صاف میزان […]
جولای 28, 2018

عصب سیاتیک 

عصب سیاتیک (sciatic nerve) یا کپلی قطور ترین عصب بدن انسان است که از ناحیه کمری آغاز و تا انتهای پا امتداد دارد. عصب سیاتیک از اتصال ریشه‌های عصبی L4-S3 که از مهره‌های کمری و ساکروم خارج شده تشکیل می‌شود و بعد از خارج شدن از لگن از پشت باسن […]
جولای 28, 2018

اصلاح ناهنجاري هاي مادرزادي اطفال-پای پرانتزی

پای پرانتزی (به انگلیسی: Genu Varum) نامیده می‌شود. در حالت طبیعی ایستاده با زانوهای صاف، زمانی که قوزک‌ها کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، نباید فاصله چندانی بین زانوها وجود داشته باشد. اگر به هر دلیلی فاصله بین زانوها افزایش یابد، درحالی که قوزک‌ها به هم چسبیده‌اند پای پرانتزی (ژنوواروم) نامیده می‌شود. به علت کمانی […]
جولای 28, 2018

ترميم ميكروسكوپي اعصاب محيطي

سیستم عصبی شامل دو قسمت مرکزي ( مغز و نخاع) ومحیطی( اعصاب مغزي و نخاعی ، زنجیر سمپاتیک و …) است.عصب محیطی شامل دسته هایی از اکسون هاي حسی وحرکتی است. اکسون ها به دو دسته میلین دار و فاقد میلینتقسیم می شوند. سلول هاي شوان مسئول میلین سازياکسون هاي […]