جولای 28, 2018

ترميم ميكروسكوپي اعصاب محيطي

سیستم عصبی شامل دو قسمت مرکزي ( مغز و نخاع) ومحیطی( اعصاب مغزي و نخاعی ، زنجیر سمپاتیک و …) است.عصب محیطی شامل دسته هایی از اکسون هاي حسی وحرکتی است. اکسون ها به دو دسته میلین دار و فاقد میلینتقسیم می شوند. سلول هاي شوان مسئول میلین سازياکسون هاي […]
جولای 28, 2018

آرتروپلاستي

آرتروپلاستي : ترميم اختلالات مفصلي با بكارگيري آرتروسكوپ يا به روش جراحي باز lهمي آرتروپلاستي : تعويض يكي از سطوح مفصلي همانند سرو گردن استخوان ران با پروتزهاي مور وتامپسون بدون تعويض استابولوم آرتروپلاستي توتال : تعويض هردو سطوح مفصلي با مواد صناعي يا فلزي همانند مفصل سر ران واستابولوم […]