آرتروپلاستي
جولای 28, 2018
اصلاح ناهنجاري هاي مادرزادي اطفال-پای پرانتزی
جولای 28, 2018
نمایش همه

ترميم ميكروسكوپي اعصاب محيطي

سیستم عصبی شامل دو قسمت مرکزي ( مغز و نخاع) ومحیطی( اعصاب مغزي و نخاعی ، زنجیر سمپاتیک و …) است.عصب محیطی شامل دسته هایی از اکسون هاي حسی وحرکتی است. اکسون ها به دو دسته میلین دار و فاقد میلینتقسیم می شوند. سلول هاي شوان مسئول میلین سازياکسون هاي اعصاب محیطی هستند. پنج درصد زخم ها دراندام ها( که ناشی از حوادث ورزشی یا تصادفات می باشند )منجر به آسیب اعصاب محیطی می شوند. علاوه بر عوامل مکانیکی،ایسکمی، رادیکال هاي آزاد و عوامل شیمیایی و.( سمی( 1) نیز منجر به آسیب اعصاب می شوند ( 2به دنبال قطع اعصاب محیطی و شروعدژنرسانسوالرین،سلول هاي شوان و ماکروفاژها و منوسیت ها با همکاري همدیگر میلین و اجزاي قطعه انتهایی آکسون را در روزهاي اول .( پساز آسیب بیگانه خواري مینمایند( 2و 3 بیان ژنهاي مرتبط با رشد آکسون، مکانیسمهاي انتقالآکسون، دسترسی به فاکتورهاي رشد، تولید ماتریکس خارج سلولی( 4) ملکول هاي اتصال دهنده سلولی، فعالیت سیتوکینها و نفوذ گلیاها بر ترمیم آکسون تاثیر دارند. تکثیر سلولهاي شوان در آکسون قطعه انتهایی سبب می شود ترشح فاکتور هاي رشد توسط این سلول ها از روز سوم تا چهاردهم بعد از ضایعه به حداکثر رسیده و سپس کاهش می یابد. آکسونها به سرعت جهت خودشان را در پاسخ به غلظت .( تغییر میدهند( 5 (NGF) فاکتور رشد عصب 1 انواع زیادي از ملکول هاي اتصال دهنده سلول به سلول و سلول به ماتریکس خارجی، از جمله ایمونوگلوبولین، اینتگرین و کادهرین در طی ترمیم و تکامل اعصاب نقش دارند. این ملکول هاي اتصال دهنده، رل مهمی در تنظیم طویل شدن آکسونها ایفاد میکنند( 4). سیتوکینها سبب پشتیبانی ماکروفاژها،  لنفوسیتها و ماستسلها و سلولهاي شوان میشوند. ترمیم اعصاب محیطی را ( IL-1) سیتوکین اینتر لوکین 1 توسط تنظیم بیان فاکتورهاي رشد تسریع می نماید. این.( با هجوم ماکروفاژها همراه است( 3 NGF افزایش در آسیب هاي جدي که منجر به قطع عصب می شود ، دو انتهاي بریده عصب از هم فاصله می گیرندکه به آن شکاف عصبی می گویند. در صورتی که این فاصله کم باشد ، دو انتهاي عصب توسط جراحی به هم بخیه می شوند که نتیجه بهبودي به قرار گیري درست فاسیکل هاي دو انتهاي بریده عصب در مقابل هم و عدم وجود کشش در عصب وابسته است. هنگامی که فاصله بین دو انتهاي بریده عصب زیاد باشد ، جهت عصب از پل ارتباطی بین دو انتهاي عصب استفاده می شود و بهبودي به اندازه فاصله بین دو انتهاي بریده عصب و جنسپل 1.( ارتباطی وابسته است

1 دیدگاه

  1. نودی گفت:

    بسیار عالی حرف نداره واقعا لذت میبرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *